Fastighetsbildning

Inskrivningsärenden

För rättigheters bestånd, särskilt i förhållande till tredje man, kan det vara av vikt att få dem inskrivna i fastighetsregistret. Advokatfirman har erfarenhet av att tillhandahålla rådgivning i ämnet.

Kontaktpersoner