Fastighetsbildning

Fastighetsreglering och avstyckning

Fastighetsreglering används för ombildning av redan bestående fastigheter. Överlåtelse av mark genom fastighetsreglering är undantagen från stämpelskatt. Fastighetsreglering kan under vissa förutsättningar användas för att tvångsvis överföra mark, en sorts privat expropriation. Regelsystemet är komplicerat och kräver erfarenhet och kunskaper om förfarandet.

Avstyckning är en fastighetsbildningsåtgärd som avser nybildning av fastighet.

Kontaktpersoner