Karin Hernvall

Advokat & Delägare

Karin Hernvall arbetar uteslutande med miljörätt och fastighetsrätt. Hon har betydande erfarenhet av att som sökandeombud delta i stora miljörättsliga infrastrukturprövningar. Hon biträder i huvudsak statliga verk och kommuner vid sådana prövningar.

Arbetsuppgifterna inom miljörätten innefattar även miljöskadestånd, tillsynsfrågor och strandskydd. Det fastighetsrättsliga arbetet inkluderar kommersiell hyresrätt, övriga nyttjanderätter, fastighetsbildningsfrågor och samtliga frågor som regleras av plan- och bygglagen.

Hon arrangerar tillsammans med flera av advokatfirmans medarbetare kurser rörande buller och miljörättslig praxis samt leder arbetet med advokatfirmans återkommande nyhetsbrev.

Erfarenhet

  • 1999-Verksam i Advokatfirman Åberg & Co AB, delägare 2005
  • 1997-1999Tingsnotarie vid Stockholms tingsrätt (med placering vid vattendomstolen och fastighetsdomstolen) och Kronofogdemyndigheten i Uppsala
  • 1996Biträdande jurist hos advokat Elisabeth Tegnaeus-de Nazelle, Paris

Utbildning

  • 1994Juris kandidatexamen vid Uppsala Universitet

Övrigt

  • 2006-2013Medverkande vid advokatfirmans kurser och seminarier rörande buller och miljörättslig praxis
  • 1995-1996Juridikstudier vid Université de Pantheon-Sorbonne, Paris
  • 1993Juridikstudier vid Minnesota Lawschool, USA (en av kurserna var miljörätt)

Språk

Svenska, engelska och franska