Nils Ryrberg

Advokat

Nils Ryrberg arbetar i stort sett endast med miljörätt, energirätt och fastighetsrätt. Han har omfattande erfarenhet av alla typer av frågor inom dessa områden med en inriktning på vattenrätt. Nils Ryrberg biträder huvudsakligen stora och mindre vindkraftsexploatörer, industri- och byggföretag, kommunala, landstingskommunala och statliga företag samt staten och kommuner.

Inom miljörätten arbetar Nils Ryrberg främst med tillståndsprövningar av vindkraftanläggningar och infrastruktur samt vattenverksamheter. Han arbetar även med bl.a. energifrågor, ansvaret vid förorenad mark, miljöskadestånd, tillsynsfrågor, miljöbrott samt med miljörättsliga frågor i samband med företags- och fastighetstransaktioner.

Inom fastighetsrätten arbetar Nils Ryrberg i första hand med fastighetsförsäljningar, åtkomst av mark, detaljplanefrågor samt hyra och andra nyttjanderätter.

Nils Ryrberg anlitas som föreläsare, särkskilt inom miljörätten. Han föreläser främst för tekniska konsulter och deras uppdragsgivare för klienters anställda.

Erfarenhet

1990- Verksam i advokatfirman Åberg & Co AB, delägare 1991
1982-1990 Förbundsjurist vid Lantbrukarnas Riksförbund, Juridiska Byrån
1981-1982 Hovrättsmeritering vid hovrätten över Skåne och Blekinge
1979-1981 Tingsnotarietjänstgöring vid Arvika tingsrätt
1978-1979 Tf. stadsnotarie, Karlstads kommun

Utbildning

Juris kandidatexamen 1978 vid Uppsala Universitet

Språk

Svenska och engelska

Övrigt

2005-2012 Föreläsare på kurser rörande vindkraft
2000-2012 Föreläsare på kurser inom miljörätt i vid bemärkelse
1998-2000 Föreläsare på kurser angående den nya miljöbalken