• Advokatfirman Åberg & Co

    Specialister med fokus på miljö- och fastighetsrätt

    advokatfirman-aberg-co

Vår advokatfirma

Verksamheten etablerades 1961 och bedrivs sedan 1991 som advokatfirma. Advokatfirman fokuserar främst på miljö- och fastighetsrätt vilket också var den huvudsakliga ursprungliga inriktningen. Idag erbjuder advokatfirman specialistkompetens inom ett flertal verksamhetsområden.

Advokatfirman består av nio jurister. I första hand återfinns advokatfirmans uppdragsgivare i näringslivet samt bland statliga verk, myndigheter, kommuner och organisationer. Advokatfirman biträder även privatpersoner. Många uppdrag avser tvistelösning, förhandlingar och miljörättsliga tillståndsärenden.

advokatfirma-01
advokatfirma-02
advokatfirma-03
advokatfirma-04
advokatfirma-01
advokatfirma-02
advokatfirma-03
advokatfirma-04