Tvistelösning

Tvist i allmän domstol

Tvister i allmän domstol prövas i första instans av tingsrätt. Vid överklagande av en tingsrätts dom prövas tvisten i hovrätt. Ett mål prövas i sak hovrätt först sedan den meddelat s.k. prövningstillstånd. Advokatfirman uppträder i stor utsträckning som ombud i allmän domstol.

Kontaktpersoner