Tvistelösning

Skiljeförfarande

På exempelvis entreprenadrättens område föreskriver de allmänna bestämmelserna AB 04 och ABT 06 att mer betydande tvister ska avgöras genom skiljeförfarande. Advokatfirman har betydande erfarenhet av att agera ombud i skiljeförfaranden inom de rättsområden som den är specialiserad.

Kontaktpersoner