Kommersiell hyresrätt

Avhysning

Situationer uppkommer då en hyresvärd måste avhysa en hyresgäst. Det kan då föreligga behov av såväl process vid domstol som ansökan om verkställighet hos kronofogden.

Advokatfirman har mångårig erfarenhet av avhysningsärenden.

Kontaktpersoner