Sonja Rodhe

Biträdande jurist

Sonja Rodhe är anställd i firman sedan 2019 och arbetar främst med fastighetsrätt och miljörätt. Inom fastighetsrätten arbetar Sonja Rodhe med bland annat frågor som regleras av plan- och bygglagen. Inom miljörätten arbetar hon med bland annat tillståndsprövningar och med strandskydd.

Erfarenhet

  • 2019-Verksam i Advokatfirman Åberg & Co
  • 2015-2019Handläggare på Sveriges advokatsamfund
  • 2013-2015Tingsnotarietjänstgöring vid Solna tingsrätt

Utbildning

  • 2013Juristexamen vid Uppsala universitet

Övrigt

  • 2011Studier vid University of East Anglia, Storbritannien

Språk

Svenska och engelska