Nils Ryrberg

Senior Rådgivare

Nils Ryrberg arbetar i stort sett endast med miljörätt, energirätt och fastighetsrätt. Han har omfattande erfarenhet av alla typer av frågor inom dessa områden med en inriktning på vattenrätt. Nils Ryrberg biträder huvudsakligen stora och mindre vindkraftsexploatörer, industri- och byggföretag, kommunala, landstingskommunala och statliga företag samt staten och kommuner.

Inom miljörätten arbetar Nils Ryrberg främst med tillståndsprövningar av vindkraftanläggningar och infrastruktur samt vattenverksamheter. Han arbetar även med bl.a. energifrågor, ansvaret vid förorenad mark, miljöskadestånd, tillsynsfrågor, miljöbrott samt med miljörättsliga frågor i samband med företags- och fastighetstransaktioner.

Inom fastighetsrätten arbetar Nils Ryrberg i första hand med fastighetsförsäljningar, åtkomst av mark, detaljplanefrågor samt hyra och andra nyttjanderätter.

Nils Ryrberg anlitas som föreläsare, särkskilt inom miljörätten. Han föreläser främst för tekniska konsulter och deras uppdragsgivare för klienters anställda.

Erfarenhet

  • 1990-Verksam i advokatfirman Åberg & Co AB, delägare 1991
  • 1982-1990Förbundsjurist vid Lantbrukarnas Riksförbund, Juridiska Byrån
  • 1981-1982Hovrättsmeritering vid hovrätten över Skåne och Blekinge
  • 1979-1981Tingsnotarietjänstgöring vid Arvika tingsrätt
  • 1978-1979Tf. stadsnotarie, Karlstads kommun

Utbildning

  • 1978Juris kandidatexamen vid Uppsala Universitet

Övrigt

  • 2005-2012Föreläsare på kurser rörande vindkraft
  • 2000-2012Föreläsare på kurser inom miljörätt i vid bemärkelse
  • 1998-2000Föreläsare på kurser angående den nya miljöbalken

Språk

Svenska och engelska

Nils Ryrberg
Nils Ryrberg
Senior Rådgivare
070-849 01 10