Michelle Hesselbrandt

Advokat

Michelle Hesselbrandt är anställd i advokatfirman sedan 2014 och arbetar främst med miljörätt och fastighetsrätt. Hon företräder kommuner och andra myndigheter, bolag samt privatpersoner i processer vid mark- och miljödomstol, hyresnämnd och allmän domstol.

Inom miljörätten arbetar Michelle Hesselbrandt bland annat med tillståndsprövningar för vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet samt med vattenskydd och andra områdesskydd.

Inom fastighetsrätten arbetar Michelle Hesselbrandt främst med nyttjanderätter såsom hyra, bostadsrätt, arrende och servitut. Hon arbetar även med plan- och byggrelaterade frågeställningar.

Erfarenhet

  • 2014-Verksam i Advokatfirman Åberg & Co AB
  • 2012-2014Tingsnotarietjänstgöring vid Solna tingsrätt
  • 2011-2012Junior Rental Lawyer, Rodamco Sverige AB

Utbildning

  • 2012Juris kandidatexamen vid Stockholms Universitet

Övrigt

  • 2010Studier vid University of Birmingham, Storbritannien

Språk

Svenska och engelska