Mårten Bengtsson

Advokat & Delägare

Mårten Bengtsson arbetar i stort sett endast med miljörätt och fastighetsrätt. Han har omfattande erfarenhet av alla typer av frågor inom dessa områden sedan drygt trettio år. Mårten Bengtsson biträder främst stora och små industri- och byggföretag, kommunala, landstingskommunala och statliga företag samt staten och kommuner.

Inom miljörätten arbetar Mårten Bengtsson i första hand med tillståndsprövningar av industrianläggningar och infrastruktur samt vattenverksamhet. Han arbetar även med bl.a. ansvaret vid förorenad mark, avfallsrättsliga frågor, miljöskadestånd, tillsynsfrågor, miljöbrott samt med miljörättsliga frågor i samband med företags- och fastighetstransaktioner.

Inom fastighetsrätten arbetar Mårten Bengtsson i första hand med fastighetsöverlåtelser, exploateringsavtal, åtkomst av mark, detaljplanefrågor samt hyra, tomträtt och andra nyttjanderätter.

Mårten Bengtsson anlitas ofta som föreläsare, särskilt inom miljörätten. Han föreläser återkommande för bl.a. Karnov VJS, Avfall Sverige, Domstolsakademien, Sveriges Geologiska Förening samt för klienter.

Erfarenhet

 • 1991-Verksam i advokatfirman Åberg & Co AB, delägare 1994
 • 1985-1991Förbundsjurist vid Svenska kommunförbundet, civilrättssektionen
 • 1983-1985Hovrättsmeritering vid Svea hovrätt och Vattenöverdomstolen
 • 1981-1983Tingsnotarietjänstgöring vid Umeå tingsrätt

Utbildning

 • 1981Juris kandidatexamen vid Uppsala Universitet

Ranking

 • 2020Rankad som “Most Highly Regarded” nr. 2 inom Environment i Who’s Who Legal Sweden
 • 2020Rankad som “Leading Individual” inom Environment Sweden i The Legal 500

Övrigt

 • 2011-2012Expert i Industriutsläppsutredningen
 • 2007-2009Expert i Miljöprocessutredningen
 • 2005-2007Expert i Miljöansvarsutredningen
 • 2000-2006Expert i Miljöbalkskommittén
 • 1998-2000Föreläsare på ett trettiotal kurser angående den nya miljöbalken
 • 1989-1991Sakkunnig i Miljöskyddskommittén

Språk

Svenska och engelska