Jim Blomström

Advokat

Jim Blomström arbetar främst med miljörätt, fastighetsrätt och entreprenadrätt. Han biträder offentliga aktörer samt små och stora företag i processer vid allmän domstol, förvaltningsdomstol samt mark- och miljödomstol.

Inom miljörätten arbetar Jim Blomström i första hand med tillståndsprövningar för vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet samt med art- och områdesskydd. Han arbetar även med bland annat allmänna vattentjänster, miljöskadestånd och ansvar vid förorenad mark.

Inom fastighetsrätten arbetar Jim Blomström främst med plan- och byggrelaterade frågor samt nyttjanderätter såsom hyra, bostadsrätt, tomträtt, arrende och servitut. Han arbetar även med fastighetsbildnings- och markåtkomstfrågor.

Erfarenhet

  • 2015-2018Biträdande jurist vid Advokatfirman Cederquist
  • 2018-2020Tingsnotarietjänstgöring vid Nacka tingsrätt (även vid mark- och miljödomstolen)
  • 2020-2021Biträdande jurist vid Advokatfirman Cederquist
  • 2021Verksam i Advokatfirman Åberg & Co

Utbildning

  • 2010Kandidatexamen i Samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska Högskolan
  • 2015Juristexamen vid Stockholms universitet

Språk

Svenska och engelska