Jennifer Jarebro

Biträdande Jurist

Jennifer Jarebro är anställd i advokatfirman sedan 2017 och arbetar främst med miljörätt och fastighetsrätt. Hon har under sin utbildning fördjupat sig inom tillståndsprövning och tillåtlighetsprövning av miljöfarlig verksamhet.

Inom miljörätten arbetar Jennifer Jarebro med bland annat tillståndsprövningar samt med strandskydd och andra områdesskydd. Inom fastighetsrätten arbetar hon bland annat med nyttjanderätter såsom arrende och servitut samt med frågor som regleras av plan- och bygglagen.

Erfarenhet

  • 2017-Verksam i Advokatfirman Åberg & Co AB
  • 2016-2017Asylhandläggare vid Migrationsverket i Västerås
  • 2015-2016Föredragande jurist vid Förvaltningsrätten i Uppsala

Utbildning

  • 2016Juristexamen vid Uppsala Universitet

Språk

Svenska och engelska