Frida Jakobsson

Biträdande Jurist

Frida Jakobsson är anställd i advokatfirman sedan 2017 och arbetar främst med miljörätt och fastighetsrätt.

Inom miljörätten arbetar Frida Jakobsson med bland annat tillståndsprövningar samt med strandskydd och andra områdesskydd. Inom fastighetsrätten arbetar hon bland annat med entreprenadjuridik och hyra samt med frågor som regleras av plan- och bygglagen.

Frida Jakobsson kommer närmast från en anställning vid Länsstyrelsen i Stockholm. Därifrån har hon flera års erfarenhet av bygglov och av angränsande frågor såsom tillsynsärenden och förelägganden enligt plan- och bygglagen. Hon har även erfarenhet av strandskyddsfrågor samt av olägenhets- och tillsynsärenden enligt miljöbalken.

Erfarenhet

  • 2017-Verksam i Advokatfirman Åberg & Co AB
  • 2013-2017Jurist vid Länsstyrelsen i Stockholms län (beslutande i överklagade ärenden enligt plan- och bygglagen och miljöbalken)
  • 2011-2013Notarietjänstgöring vid Förvaltningsrätten i Stockholm

Utbildning

  • 2011Jurist kandidatexamen vid Lunds Universitet

Övrigt

  • 2009Studier vid Universidad Autónoma de Madrid (juridiska fakulteten), Spanien

Språk

Svenska, engelska och spanska