Real property unit formation

Ersättningsfrågor

I fastighetsbildningsärenden är frågan om vilken – om någon – ersättning som ska utgå på grund av åtgärden är ofta central. I huvudsak tillämpas fastighetsbildningslagens och expropriationslagens bestämmelser parallellt och ersättningsberäkningarna är inte sällan komplicerade. Advokatfirman har mycket stor erfarenhet av rådgivning och processföring rörande ersättningsfrågor och samarbetar regelbundet med några av landets främsta fastighetsvärderingsmän.

People of contact