Commercial lease law

Uppskov med avflyttning

Då en lokalhyresgäst ska avflytta kan hyresgästen eller hyresvärden i vissa fall begära skäligt uppskov med avflyttningen, dock i högst två år. Om sådan möjlighet föreligger meddelar hyresnämnden beslut vari anges om och under hur lång tid uppskov medges och vilka villkor som i så fall ska gälla.

Advokatfirman har mångårig erfarenhet av biträde i uppskovsärenden.

People of contact