Commercial lease law

Uppsägning

En uppsägning av ett lokalhyresavtal kan avse villkorsändring eller avflyttning. En uppsägning för villkorsändring är avsändarens anbud med villkor som krävs för förlängning av hyresförhållandet. I en hyresvärds uppsägning för avflyttning ska orsak anges till att förlängning av hyresförhållandet vägras.

Det som skrivs i en uppsägning får stor rättslig betydelse. Den som inte kan regelverket riskerar att drabbas av rättsförluster, både under medlingen i hyresnämnden och i en ev. skadeståndsprocess.

People of contact