Commercial lease law

Skadeståndsanspråk på grund av förlängningsvägran

Hyreslagen skiljer mellan bostadslägenheter och lokaler. För lokalhyresgäster gäller regler som tillerkänner hyresgästen ett s.k. indirekt besittningsskydd. Det innebär att en lokalhyresgäst som sagts upp saknar förlängningsrätt men hyresgästen har rätt till ersättning vid hyresförhållandets upphörande om hyresvärdens förlängningsvägran varit obefogad.

Advokatfirman har stor erfarenhet av ärenden i vilka hyresgäster gör gällande att de har rätt till skadestånd p.g.a. att hyresvärdens förlängningsvägran varit obefogad.

People of contact