Commercial lease law

Bostadshyra

För ägare av bostadsfastigheter uppkommer regelmässigt juridiska frågor av skiftande slag. Advokatfirman biträder med upprättande och granskning av entreprenadkontrakt vid ombyggnationer, rådgivning och biträde i ärenden enligt plan- och bygglagen liksom vid förelägganden från t.ex. miljönämnden avseende buller. Vi biträder hyresvärdar som behöver hjälp när hyresgäster inte betalar hyra eller stör sin omgivning på ett sådant sätt att hyresvärden måste agera. I de sistnämnda fallen krävs att formalia iakttas och att eventuella förhandlingar förbereds väl för att erhålla önskat resultat.

People of contact