Skiljeförfarande

På exempelvis entreprenadrättens område föreskriver de allmänna bestämmelserna AB 04 och ABT 06 att mer betydande tvister ska avgöras genom skiljeförfarande. Advokatfirman har betydande erfarenhet av att agera ombud i skiljeförfaranden inom de rättsområden som den är specialiserad.

Kontaktpersoner