Om oss

Verksamheten etablerades 1961 och bedrivs sedan 1991 som advokatfirma. Advokatfirman fokuserar främst på miljö- och fastighetsrätt vilket också var den huvudsakliga ursprungliga inriktningen. Idag erbjuder advokatfirman specialistkompetens inom ett flertal verksamhetsområden.

Advokatfirman består av nio jurister och en annan anställd. Verksamheten ägs gemensamt av fyra advokater.

I första hand återfinns advokatfirmans uppdragsgivare i näringslivet samt bland statliga verk, myndigheter, kommuner och organisationer. Advokatfirman biträder även privatpersoner. Många uppdrag avser tvistelösning, förhandlingar och miljörättsliga tillståndsärenden.

Flertalet av advokatfirmans medarbetare föreläser regelbundet vid externa kursarrangemang inom advokatfirmans verksamhetsområden. Advokatfirman anordnar även utbildningar för sina uppdragsgivare.

Advokatfirman är inte knuten till något nätverk av advokatbyråer. Genom oberoendet kan advokatfirman, vid uppdrag som förutsätter kompetens inom andra verksamhetsområden än de egna, rekommendera eller knyta till sig den för det aktuella uppdraget mest lämpliga advokaten eller juristen.