Miljörättslig nyhetsdag med Tomas Underskog, Björn Hellman och Stefan Rubenson

En årligen återkommande nyhetsdag för dig som arbetar med miljöfrågor och berörs av miljöjuridiken. Håll dig uppdaterad om viktiga nyheter och aktuella frågor den 27 september 2018.

Miljöjuridiken är ett område där utvecklingen är stark. Många nyheter har tillkommit under senare tid i miljölagstiftningen och Miljöbalkens föreskrifter. Det har bland annat handlat om nya kemikalieregler och regler kring avfallshantering, buller, naturvård och artskydd.

Nyhetsdagen är ett uppskattat och utmärkt tillfälle till en viktig uppdatering inom miljöområdet. Förutom våra experter Stefan Rubenson, Tomas Underskog och Björn Hellman träffar du kollegor inom ditt ansvarsområde. Det kommer att finnas gott om utrymme för frågor och en intressant diskussion.

Nyhetsdagen börjar med en genomgång av ny lagstiftning och nya utredningsförslag, för att därefter gå djupare in på några av de aktuella områdena.

Målgrupp

Kursen passar dig som i ditt arbete kommer i kontakt med miljöfrågor och därigenom miljöbalkens specialföreskrifter – tekniska konsultbyråer, byggbranschen, branschorganisationer, kommuner och statliga myndigheter, länsstyrelser samt jurister som är verksamma inom området.