Tomas Underskog

Advokat & Delägare

Tomas Underskog arbetar i stort sett endast med miljörätt, fastighetsrätt (inklusive hyra) och entreprenadrätt. Han har omfattande erfarenhet av alla typer av frågor inom dessa områden sedan mer än femton år. Tomas Underskog biträder främst offentliga subjekt med miljörättsliga tillståndsprövningar och större fastighetsägare vad gäller kommersiell hyresrätt. Han biträder även stora och små industri- och byggföretag, kommunala, landstingskommunala och statliga företag samt staten och kommuner inom entreprenadrättsliga frågeställningar.

​Tomas Underskog har studerat både vid Uppsala universitet och Minnesota Lawschool.

Inom miljörätten arbetar Tomas Underskog i första hand med tillståndsprövningar av industrianläggningar och infrastruktur samt vattenverksamhet. Han arbetar även med bl.a. ansvaret vid förorenad mark, avfallsrättsliga frågor, miljöskadestånd, tillsynsfrågor, miljöbrott samt med miljörättsliga frågor i samband med företags- och fastighetstransaktioner.

Inom fastighetsrätten arbetar Tomas Underskog i första hand med hyra men även med fastighetsförsäljningar, exploatering, åtkomst av mark, detaljplanefrågor samt, tomträtt och andra nyttjanderätter.

Tomas Underskog anlitas ofta som föreläsare, särkskilt inom fastighets- och miljörätten. Han föreläser återkommande för bl.a. Karnov VJS samt för klienter.

Erfarenhet

1998- Verksam i advokatfirman Åberg & Co AB, delägare 2002
1996-1998 Tingsnotarietjänstgöring i Uppsala tingsrätt

Utbildning

Juris kandidatexamen 1994 vid Uppsala Universitet

Språk

Svenska och engelska

Övrigt

1999-2000 Föreläsare angående ansvaret för efterbehandling, bl.a. vid KTH
1993 & 1995 Studier vid Minnesota Lawschool och Mannheims juridiska fakultet, Tyskland

Författat lagkommentar till hyreslagen (9 u. 2013).