Stefan Rubenson

Samarbetspartner

Stefan Rubenson

Åberg & Co samarbetar med Stefan Rubenson, jurist och miljörättsexpert och anställd i advokatfirman 2011–2018. Han har tidigare varit ordförande och chef för Statens Va-nämnd och chef för Miljödepartementets rättsenhet med ansvar för lagstiftningsarbetet av miljöbalken. Han har skrivit flera böcker inom miljörätt och är en av författarna till Kommentaren till miljöbalken.

Vid advokatfirman arbetade Stefan främst med va-rättsliga frågor samt frågor om miljöbalkens tillämpning inklusive ansvar för förorenade fastigheter och andra föroreningar, strandskydd, avfallsrättsliga frågor, bekämpningsmedel och kemikalier, EU-rätt, tillsyn, miljöbrott och andra sanktioner inom miljörätten.

Genom vårt samarbete kan advokatfirman anlita Stefan för upprättande av rättsutlåtanden och PM m.m. I våra uppdrag kan han vid behov delta i möten och förhandlingar.

Stefan arbetar i stor omfattning med kursverksamhet inom miljörätten. Du når Stefan på stefan.rubenson@gmail.com eller 070-562 74 77.