Michelle Hesselbrandt

Advokat

Michelle Hesselbrandt är anställd i advokatfirman sedan 2014 och arbetar främst med miljörätt och fastighetsrätt. Hon företräder kommuner och andra myndigheter, bolag samt privatpersoner i processer vid mark- och miljödomstol, hyresnämnd och allmän domstol.

Inom miljörätten arbetar Michelle Hesselbrandt bland annat med tillståndsprövningar för vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet samt med vattenskydd och andra områdesskydd.

Inom fastighetsrätten arbetar Michelle Hesselbrandt främst med nyttjanderätter såsom hyra, bostadsrätt, arrende och servitut. Hon arbetar även med plan- och byggrelaterade frågeställningar.

Erfarenhet

2014- Verksam inom Advokatfirman Åberg & Co
2012-2014 Tingsnotarietjänstgöring vid Solna tingsrätt
2011-2012 Junior Rental Lawyer, Rodamco Sverige AB

Utbildning

Juris kandidatexamen 2012 vid Stockholms Universitet

Språk

Svenska, engelska

Övrigt

2010 Studier vid University of Birmingham, Storbritannien
2012-2014