Mårten Bengtsson

Advokat & Delägare

Mårten Bengtsson arbetar i stort sett endast med miljörätt och fastighetsrätt. Han har omfattande erfarenhet av alla typer av frågor inom dessa områden sedan drygt trettio år. Mårten Bengtsson biträder främst stora och små industri- och byggföretag, kommunala, landstingskommunala och statliga företag samt staten och kommuner.

Inom miljörätten arbetar Mårten Bengtsson i första hand med tillståndsprövningar av industrianläggningar och infrastruktur samt vattenverksamhet. Han arbetar även med bl.a. ansvaret vid förorenad mark, avfallsrättsliga frågor, miljöskadestånd, tillsynsfrågor, miljöbrott samt med miljörättsliga frågor i samband med företags- och fastighetstransaktioner.

Inom fastighetsrätten arbetar Mårten Bengtsson i första hand med fastighetsöverlåtelser, exploateringsavtal, åtkomst av mark, detaljplanefrågor samt hyra, tomträtt och andra nyttjanderätter.

Mårten Bengtsson anlitas ofta som föreläsare, särskilt inom miljörätten. Han föreläser återkommande för bl.a. Karnov VJS, Avfall Sverige, Domstolsakademien, Sveriges Geologiska Förening samt för klienter.

Erfarenhet

1991- Verksam i advokatfirman Åberg & Co AB, delägare 1994
1985-1991 Förbundsjurist vid Svenska kommunförbundet, civilrättssektionen
1983-1985 Hovrättsmeritering vid Svea hovrätt och Vattenöverdomstolen
1981-1983 Tingsnotarietjänstgöring vid Umeå tingsrätt

Utbildning

Juris kandidatexamen 1981 vid Uppsala Universitet

Språk

Svenska och engelska

Övrigt

2011-2012 Expert i Industriutsläppsutredningen
2007-2009 Expert i Miljöprocessutredningen
2005-2007 Expert i Miljöansvarsutredningen
2000-2006 Expert i Miljöbalkskommittén
1998-2000 Föreläsare på ett trettiotal kurser angående den nya miljöbalken
1989-1991 Sakkunnig i Miljöskyddskommittén