Karin Hernvall

Advokat & Delägare

Karin Hernvall arbetar uteslutande med miljörätt och fastighetsrätt. Hon har betydande erfarenhet av att som sökandeombud delta i stora miljörättsliga infrastrukturprövningar. Hon biträder i huvudsak statliga verk och kommuner vid sådana prövningar.

Arbetsuppgifterna inom miljörätten innefattar även miljöskadestånd, tillsynsfrågor och strandskydd. Det fastighetsrättsliga arbetet inkluderar kommersiell hyresrätt, övriga nyttjanderätter, fastighetsbildningsfrågor och samtliga frågor som regleras av plan- och bygglagen.

Hon arrangerar tillsammans med flera av advokatfirmans medarbetare kurser rörande buller och miljörättslig praxis samt leder arbetet med advokatfirmans återkommande nyhetsbrev.

Erfarenhet

1999- Verksam i Advokatfirman Åberg & Co AB, delägare 2005
1997-1999 Tingsnotarie vid Stockholms tingsrätt (med placering vid vattendomstolen och fastighetsdomstolen) och Kronofogdemyndigheten i Uppsala
1996 Biträdande jurist hos advokat Elisabeth Tegnaeus-de Nazelle, Paris

Utbildning

Juris kandidatexamen 1994 vid Uppsala Universitet.

Övrigt

2006-2013 Medverkande vid advokatfirmans kurser och seminarier rörande buller och miljörättslig praxis
1995-1996 Juridikstudier vid Université de Pantheon-Sorbonne, Paris
1993 Juridikstudier vid Minnesota Lawschool, USA (en av kurserna var miljörätt)

Språk

Svenska, engelska och franska