Jennifer Jarebro

Jur.kand.

 

Jennifer Jarebro är anställd i advokatfirman sedan 2017 och arbetar främst med miljörätt och fastighetsrätt. Hon har under sin utbildning fördjupat sig inom tillståndsprövning och tillåtlighetsprövning av miljöfarlig verksamhet.

Inom miljörätten arbetar Jennifer Jarebro med bland annat tillståndsprövningar samt med strandskydd och andra områdesskydd. Inom fastighetsrätten arbetar hon bland annat med nyttjanderätter såsom arrende och servitut samt med frågor som regleras av plan- och bygglagen.

Erfarenhet

2017- Verksam i Advokatfirman Åberg & Co AB
2016-2017 Asylhandläggare vid Migrationsverket i Västerås
2015-2016 Föredragande jurist vid Förvaltningsrätten i Uppsala

Utbildning

Juristexamen 2016 vid Uppsala Universitet

Språk

Svenska och engelska