Hyresrätts- och bostadsrättsdagen

Nyhetsdagen den 13 december 2018 innehåller både en mer övergripande redogörelse för aktuella och nya frågeställningar inom fastighetsrätten och mer detaljerade genomgångar av rättsutvecklingen på vissa områden. Under dagen kommer vi därför att behandla sådant som buller och planering, avfall från byggverksamhet och hanteringen av massor från byggen, nyheter inom fastighetsrättens och hyresrättens område med särskild inriktning på de stora skadestånd som numera förekommer. Även bostadsrätten kommer att behandlas, särskilt i ljuset av den mycket aktuella frågeställningen om förhandsavtalens betydelse och giltighet.

Vid kursen deltar från Advokatfirman Åberg & Co AB advokaterna Tomas Underskog, Björn Hellman och Michelle Hesselbrandt.