Kurs om industriutsläppsregleringen

Den 14 november 2017 håller advokaterna Mårten Bengtsson och Björn Hellman för BG Institutes räkning kurs om industriutsläppsregleringen.