Fastighetsrättdagen 2018

Den 12 december 2018 håller bl.a. Björn Hellman föredrag under VJS Karnovs kurs ”Fastighetsrättsdagen 2018”.

Syftet med fastighetsrättsdagen är att redovisa de senaste årens lagändringar och förslag till ändringar inom fastighetsrättens område samt belysa utvecklingen i praxis. Dels ges god nyhetsöverblick under förmiddagen, dels ges tankeväckande fördjupningar under eftermiddagen, med möjlighet att välja antingen mera centralt fastighetsrättsliga pass eller rent entreprenadrättsliga pass.

Föreläsarna är framstående experter från Stockholms och Uppsala universitet, advokatbyråer och Justitiedepartementet, alla med gedigna kunskaper i respektive ämne.