Hyreslagarna, nu 10 upplaga

Boken Hyreslagarna i lydelsen 2016 av Ulf Skorup och Tomas Underskog har nu utkommit i en 10 upplaga. Hyreslagen m.fl. lagar kommenteras paragrafvis. Lagändringar t.o.m. juni 2016 har beaktats, liksom domar från HD och hovrätterna (även icke publicerade avgöranden). För beställning, info.se@karnovgroup.com eller 08-587 670 00.