Dispute resolution

Tvister prövas antingen vid allmän domstol eller genom skiljeförfarande. På exempelvis entreprenadrättens område föreskriver de allmänna bestämmelserna AB 04 och ABT 06 att mer betydande tvister ska avgöras genom skiljeförfarande. Advokatfirman har betydande erfarenhet av att agera ombud i skiljeförfaranden inom de rättsområden som den är specialiserad.

Contact persons