Mineral legislation

Den nuvarande minerallagstiftningen, minerallagen, tillkom år 1992 och reglerar hur mineraltillgångar får utnyttjas. Särskilt centrala är reglerna om undersökningstillstånd, bearbetningskoncession och ersättning till fastighetsägare. I frågor om hänsyn till omgivningen och skadestånd är minerallagen nära knuten till miljöbalken. Advokatfirman har i sin verksamhet förvärvat en bred erfarenhet av minerallagstiftningen och har också biträtt flera uppdragsgivare i sådana frågor.

Contact persons