Construction law

På det entreprenadrättsliga området biträder advokatfirman företrädesvis beställare med upprättande av kontrakt baserat på de standardkontrakt som finns på marknaden såsom AB/ABT/ABK/AB-U/ABM/ABS. Biträde ges även vid tvister i förhandlingar med motparter och medarbetare vid firman har stor erfarenhet av att driva process såväl i skiljeform som i allmän domstol. Ofta anlitas även firman för att föreläsa i entreprenadrättsliga frågor.

Medarbetare vid advokatfirman har även stor erfarenhet av att arbeta med olika samverkansformer vid entreprenad som partnering eller andra mer exploateringsinriktade samverkansformer. I dessa processer har firman en stor fördel av den breda erfarenhet som firman har inom framförallt områdena fastighets- och miljörätt, eftersom frågor som rör miljö och fastigheter ofta aktualiseras.

Av stor fördel för advokatfirman är även att advokatfirman sedan lång tid tillbaka arbetat med offentliga beställare och därmed även fått djupa insikter om offentlig upphandling och dess betydelse i entreprenadsammanhang.

Contact persons