Aktuellt

Kurs i VA-juridik Stefan Rubenson

Den 7 november och den 23 november 2017 håller senior advisor i miljörätt Stefan Rubenson kurs i VA-juridik för BG Institutes räkning.

Föreläsning miljörättsliga nyheter

Den 20 september 2017 föreläser advokaterna Tomas Underskog och Björn Hellman samt senior advisor i miljörätt Stefan Rubenson om miljörättsl...

Ny biträdande jurist

Sedan den 3 april 2017 arbetar Jennifer Jarebro som biträdande jurist vid advokatfirman. Jennifer läste juridik vid Uppsala universitet och ...

Hyreslagarna, nu 10 upplaga

Boken Hyreslagarna i lydelsen 2016 av Ulf Skorup och Tomas Underskog har nu utkommit i en 10 upplaga. Hyreslagen m.fl. lagar kommenteras par